Fredric

Nilsson

Multimedia Producent

Fredric Nilssonom

Multimedia Producent

Jag heter Fredric Nilsson. Jag är en multimedia producent, och är väldigt passionerad och jag är väldigt entusiastisk och engagerad till mitt arbete.

Med 20 års erfarenhet som professionell multimedia producent har jag skaffat mig de kunskaper och kunskaper som krävs för att ett projekt ska lyckas. Jag tycker om varje steg i processen, från diskussion och samarbete. Driver Branschregister Sverige.

Kom i kontaktKontakt

Fyll i formuläret i detta avsnitt för att kontakta mig.

Fyll i oblikatoriska fält